Sklep zgodny z RODO

Informacje zgodne z RODO.

1. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie internetowym www.sexshoping.pl odbywa się na podstawie art. 6 1 lit. b RODO(1) w celu realizacji Umowy Sprzedaży Sprzedaży, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych ( wysyłka newslettera e -mail ).

2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest  Usługi Handlowe " Diwon " Iwona Kuszewska - Pytka z siedzibą        58-305 Wałbrzych ul. Izerska 30 d lok 2. Z administratorem można skontaktować się listownie lub za pomocą e - meila: sexshoping@wp.pl.

3. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającej z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych - w zależności od tego, który okres skończy się pózniej. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potzreby marketingu bezpośredniego.

4. Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora jest RedCart z siedzibą w Wałbrzychu ul. Uczniowska 16  58 -306 Wałbrzych - właściciel platformy internetowej, na której jest osadzony Sklep Internetowy, z którym to przedmiotem Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowych ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewożnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W szczególności Administrator może udostępnić zebrane od Klienta dane do następujących przedmiotów: Kurier DPD, Inpost, Pocztex, Paczkomaty, Fedex. Administrator  podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z Way2Send sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul.Berdardyńska 16 A/U1, 02-904 Warszawa, która pośredniczy w przesyłkach z firmą przesyłkową Fedex. W przypadku klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym w szczególności systemowi płatności Redcart, oraz Przelewy 24. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ogranicza się do wymaganego minimum. Odbiorcą danych klienta jest również hurtownia Playroom, świadcząca dla Administratora usługi wysyłkowe.

5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Klient ma prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust .1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenie lub obrony roszczeń.

7.Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o którj mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes urzędu Ochrony danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych przez klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zakupów w Sklepie Internetowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia derektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane w skrócie ,, RODO "